VZOR - Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

 

Kupující:

Jméno a příjmení:

Adresa:

Telefon:

E-mail:

 

Prodávající:

Pavel Sedlák - Sedlák a Kokeš

Plánská 12

301 00 Plzeň

IČO: 16674758

DIČ: CZ5505071924

 

Místo a datum:

 

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy.

Vážení,

dne................ jsem prostřednictvím vašeho e-shopu www.sedlakkokes.cz s vámi uzavřel kupní smlouvu, jejímž předmětem byl.....(identifikace zboží). Toto zboží jsem převzal dne.................

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena po internetu, tj. typického prostředku na dálku, rozhodl jsem se využít svého práva podle ustanovaní §1829 odst.1 ve spojení s §1818 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.

Zboží Vám zasílám zpět v samostatné zásilce/Zboží dodám osobně na adresu: Sedlák a kokeš, Plánská 12, 301 00 Plzeň a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši .........Kč a .......Kč za poštovné ve prospěch bankovního účtu č.:.............................., nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

 

S pozdravem

 

..............................................
(vlastnoruční podpis)

 

Přílohy:
(Kopie kupního dokladu)

 

Jako kupující - spotřebitel můžete toto oznámení o odstoupení od smlouvy zaslat buď elektronicky na sedlakkokes@sedlakkokes.cz nebo poštou na adresu Sedlák a kokeš, Plánská 12, 301 00 Plzeň.